CIVILSCAPE logo
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)

Du är här:  Evenemang

Evenemang

 • 09.10.2014

  Scandinavian Landscape Forum 2014

  Längs Nordsjöns kuster har födan från havet haft stor betydelse för utvecklingen av identitet och kultur under historiens gång. Även idag när kustsamhällenas ekonomier inte längre är lika beroende av havets resurser har fisket en stor betydelse för lokalbefolkningen liksom den ökande strömmen av besökare.
  The Scandinavian Landscape Forum fokuserar på förändringsprocesser i kustlandskapen. De ibland olika perspektiven hos boende och besökande är nycklar till hur dessa landskap kan brukas på ett hållbart sätt. The Scandinavian Landscape Forum erbjuder en mötesplats för aktörer som arbetar lokalt och regionalt med den Europeiska Landskapskonventionen men också för alla som är intresserade av initiativet The European Cultural Route North Sea Food vilken också utgår från ett landskapsperspektiv. | Läs mer...

 • 12.09.2013

  Scandinavian landskapsforum

  LANDSKAPET är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många värden – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Den Europeiska Landskapskonventionen bidrar till att ett synsätt etableras som säkerställer en rikare livsmiljö, där landskapets mångfald kan hanteras med långsiktig hållbarhet. Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks också tydligt i konventionens definition: landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.” | Läs mer...

 • 14.11.2012

  Civilsamhällets roll för implementeringen av Landskapskonventionen

  landskap – lokalsamhälle – civilsamhälle - energiomställning | Läs mer...

 

Ytterligare information

CIVILSCAPE likes to publish events of all institutions, organisations or companies which dedicate their work to landscape protection, management and planning, according to the “European Landscape Convention” (Florence, October 20th 2000).
Please contact us and send us your announcements (events@civilscape.eu). We can also publish different linguistic version. (engl.)

Läsa RSS-flöden

Genom att prenumerera på RSS-flöde kan du antingen läsa alla artiklar i din nyhetsläsare eller så kan du integrera den i din privata hemsida.
För att prenumerera på rss-feed eller annan särskild punkt, kopiera URL för RSS-flöde till din nyhetsläsare.
Några moderna webbläsare kan skapa levande bokmärken i verktygsfältet. För att göra detta, klicka på den röda RSS-symbolen i adressfältet eller i statusfältet längst ned till höger i webbläsaren och välj det objekt du är intresserad.

Samarbeta

Följande sidor publiceras endast på engelska. Vi ber om ursäkt för alla olägenheter.
Ni är välkomna att stödja oss i våra ansträngningar att översätta CivilScape webbplatsen till olika språk.