CIVILSCAPE logo
Istanbul (Turkey): view from the Galata Tower across the Golden Horn.
Sylt (Germany)
Córdoba (Spain): view of the Roman bridge across the river Guadalquivir.
Sylt (Germany)
Castle of Alaró (Mallorca, Spain)
Old bridge across the Guadalqivir river near Italica (Spain)
Sylt (Germany)
Roman amphitheatre in Italica near Sevilla (Spain)
Great Mezquita of Cordoba (Spain)

Du er her:  Europæiske Landskabskonvention

Europæiske Landskabskonvention


Florence, 20.X.2000

Indledning

De kontraherende medlemsstater i Europarådet,

som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer med henblik på at sikre og realisere de idealer og principper, som er deres fælles arv, samt at dette mål virkeliggøres navnlig gennem aftaler på de økonomiske og sociale områder,

som er optaget af at opnå en bæredygtig udvikling ud fra et afbalanceret og harmonisk forhold mellem samfundsbehov, økonomisk aktivitet og miljøet,

som noterer sig, at landskabet spiller en vigtig rolle til gavn for offentligheden på de kulturelle, økologiske, miljømæssige og sociale områder, og udgør en ressource, der er gavnlig for økonomisk aktivitet, samt at dets beskyttelse, styring og planlægning kan bidrage til jobskabelse,

som er opmærksomme på, at landskabet bidrager til dannelsen af lokale kulturer, og at det er et grundelement i den europæiske natur- og kulturarv, som bidrager til menneskets velfærd og underbygger den europæiske identitet,

som erkender, at landskabet udgør en vigtig del af livskvaliteten for mennesker overalt: i byer og på landet, i beskadigede områder samt områder af høj kvalitet, i områder der er anerkendt som værende af enestående skønhed samt almindelige områder,

som noterer sig, at udviklingen inden for landbrug, skovbrug, industrielle og mineralindustrielle produktionsmetoder samt inden for regionalplanlægning, byplanlægning, transport, infrastruktur, turisme og rekreation samt, på et mere overordnet plan, at ændringer i verdensøkonomien i mange tilfælde fremskynder forvandlingen af landskaber,

som ønsker, at være lydhøre over for offentlighedens ønske om at nyde landskaber af høj kvalitet og at tage aktivt del i udviklingen af landskaber,

som vurderer, at landskabet er et væsentligt element i det enkelte menneskes og samfundets trivsel, samt at dets beskyttelse, styring og planlæggelse medfører rettigheder og ansvar for alle,

som henviser til de eksisterende internationale juridiske tekster på området for beskyttelse og styring af natur- og kulturarv, regional og fysisk planlægning, lokalt selvstyre og grænseoverskridende samarbejde, særlig Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern, den 19. september 1979), Konventionen om beskyttelse af Europas arkitektoniske arv (Granada, den 3. oktober 1985) (ændret) Valetta, den 16. januar 1992), Europarådets rammekonvention om grænsesamarbejde mellem regionale og kommunale myndigheder i Europa og dens supplerende protokoller, Det europæiske Charter om lokalt selvstyre (Strasbourg, den 15. oktober 1985), Konventionen om den biologiske mangfoldighed (Rio, den 5. juni 1992), Konventionen om beskyttelsen af verdens kultur- og naturarv (Paris, den 16. november 1972) og Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus, den 25. juni 1998),

som erkender, at europæiske landskabers kvalitet og mangfoldighed udgør en fælles ressource, og at det er vigtigt at samarbejde om dets beskyttelse, styring og planlægning,

som ønsker, at tilvejebringe et nyt instrument udelukkende til beskyttelse, styring og planlægning af alle landskaber i Europa,

er blevet enige om følgende: